Okültizm ve Enerji'nin 7. baskısı Lotus'tan Çıkıyor

Bilgi tek başına bir güçtür. - Bacon

Okült Alanlara ve Gizli Öğretilere ilgi duyanlar için, bir portal. 

Majikal yöntemlerle elde edilmek istenen ''Güç''. 

Davetlerle, ritüellerle çekilerek gönderilmesi amaçlanan "Enerji". 

Okült alanların tehlikeli, saptırılmış yönleri. 

''Gizli Öğretilerden Hakikat Arayışına Uzanın!'' 

''İnsanı, doğayı ve aralarındaki ilişkileri inceleyerek, enerji alanlarındaki frekansların, belli uygulamalarla etkilenebilir olduğunu savunan Okültizm, gizli öğretilerin bir sanat halinde çalışılmasıdır. Kendisini yeniden biçimlendirmesi gereken insan, içsel bir simya ile Hakikat bilgisine varmayı hedeflemelidir.''

Majisyen, asası, 

Güç yüzükleri, 

Abramelin'in kutsal büyü kitabı, 

Hermetizm, 

Gnostizm, 

Masonluk, 

Tibet Ölüler Kitabı, 

Simya ilmi, dönüşüm ve altın, 

Satanizm, 

Cinler, 

Karabüyü, 

Exorcism, 

Demonology, 

Angelology, 

Goetia, 

Sonsuz yaşam ve ruh.

Ve daha birçok konu...

Yorum Gönder

0 Yorumlar