Türk Toplumu ve Kitap Kitab-ı Hayat'tan Çıkıyor

Kitap; bilgi ve kültürün en sağlam, en güvenilir kaynağıdır. Bilgili, kültürlü, çağının bilincinde insan olmak için kitap okumanın dışında bir alternatif yoktur. 

Türk Toplumu ve Kitap, İsmail Özcan, Kitab-ı Hayat
Türk Toplumu ve Kitap, İsmail Özcan, Kitab-ı Hayat
Modern insan için kitap, gazete, ne olursa olsun okunacak bir nesne; yemek içmek gibi günlük hayat gereksinimidir. Özellikle kitap, eğitimli insanlar için vazgeçilemez ilgi nesnelerinden birisidir. Ama Türk insanı için kitap hiçbir zaman günlük hayatın bir parçası, bir vazgeçilmezi, bir olmazsa olmazı olamamıştır. Hâlbuki insan hayatında en güzel alışkanlık, okuma alışkanlığıdır. En güzel dostluk, kitaplarla kurulan dostluktur. En pişman etmez sevgi, kitap sevgisidir. Halkımız ne yazık ki böyle bir alışkanlıktan da, dostluktan da, sevgiden de yoksundur. 

Okumak gelişmektir. Çevreye, olaylara, dünyaya daha geniş açıdan, daha fazla hoş görüyle bakabilmektir. Türk insanı okumadığı için hiçbir konuda dar görüşlülükten, katılıktan kurtulamamıştır. Bu da geçimsiz, iletişimsiz, kavgacı ve kutuplaşmış bir toplum oluşumuza sebep olmuştur. Bu olumsuzlukları aşmak için “okuyan bir toplum” olmamız şarttır!

Yorum Gönder

0 Yorumlar