Çok Kıymetli Bir Şairdir Cummings

Şiirlerinde karşı koyar, kolay olan, sıradan olan her şeye, insanlıktan uzaklaşmış olan insanlığın, köklerine iner, tane tane, pare pare.. Çok kıymetli bir şairdir Cummings...

E.E. Cummings Şiirleri, Yazıları ve Çizimleri, Ketebe Yayınevi
E.E. Cummings Şiirleri, Yazıları ve Çizimleri, Ketebe Yayınevi

Cummings, modern dünyanın Catillus’u. O çağdaşlarının aksine, herkesin bindiği kayığa binmemiştir. Devamlı kendini tekrarlayan ve sanki bir zaman kapsülüne hapsolmuş olan şiir geleneğini, prangalarından çözerek azat etmiş bir şair. Ölmekte olan dil ile değil de, doğmakta olan bir dil ile kaleme almıştır dizelerini... Dil ve biçim üzerinde ki hakimiyeti tartışmasız olan bir şair Cummings. Bir çocuğun, oyuncaklarında ki, görünmeyen güçlerine hakim olması gibi hakimdir şiirlerine. 

Uyanık şimdi kulaklarımın kulakları ve açıldı şimdi gözlerimin gözleri..

Öylesine içten ve coşkuyla oynuyor ki kelimelerle, insanı nereden alıp nereye bırakacağı önceden kestirilemez. Bu bakımdan çağdaşlarından bir güneş gibi ayrılmış, bilinmişliğin tek düzeliğine sığınmamıştır. Anlaşmazlıktan doğan muhalefetin büyük geleneği içerisine girmiştir. Şiirlerinde karşı koyar, kolay olan, sıradan olan her şeye, insanlıktan uzaklaşmış olan insanlığın, köklerine iner, tane tane, pare pare.. Çok kıymetli bir şairdir Cummings...

Afi Can / Okuyorum.org

Yorum Gönder

0 Yorumlar