Aşkistan Kitabı Üzerine Değiniler

Aşkistan Şair Tarık Torun Bey’in 2015 yılında okurla buluşturduğu şiir kitabı. Yüz kırk sayfa hacminde bir eser. 

Aşkistan, Tarın Torun
Aşkistan, Tarın Torun
Şiirlerinde daha çok hece şiirinin akıcılığını, açık ve yalın anlatımını görüyoruz. Özellikle sesli okumalarda şiirler kulağa daha çok hitap ediyor. Kitabın geneli sesli şiirlerden oluşturulmuş. Şiirlerin geneli, hece şiiri olmasına rağmen farklı şiir kalıplarında, çeşitli şiir denemeleri de okura sunulmakta ve okur şaşırtılmaktadır.

Milli ve manevi değerlerle örülü şiirler, Müslüman Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasını daha çok kapsamaktadır. “Hayat kimsenin etrafında dönmez, herkesle beraber yürür” diyen Ahmet Hamdi Tanpınar sözünde olduğu gibi mütevazıdır şiirler. Duygulara hitap etmektedir. Kibir ve benlik duygularından uzakta, arındırılmıştır. Şiirler daha çok aşk, mekân, coğrafya ve sosyal konuları içermektedir. Şiirlerde hep bir coğrafya vurgusu görülmektedir. Bu da şairin eğitiminin coğrafya alanında olmasının bir sonucu olsa gerek.  Konusu ve teması olan şiirler tanımlaması yapsak çokta yanlış olmaz. “Kerbela Ah! Kerbela” “Kan Çiçekleri Bosna” “Afganistan Coğrafyası Al Karanfil” “Uyan Burası Gazze” “Mısır’da Kan Kusar Nil” “Gün Ağarmaz Soma’da” “Mescid-i Aksa” “Güneşle Doğan Iğdır” isimli şiirler bu bağlamda okura bir fikir verecektir.  

İlginç bulduğum “Haykırış” isimli şiirinin bütününde aynı kafiye kullanılmış mesela. “Marmaray” “Apologya” “Neretva” gibi ilginç temalarda şiirlerde mevcut. Şiirin başlığı ve içeriği hep aynı harflerle başlayan, farklı kelimelerle yazılmış şiirler kitaba ayrı bir güzellik katmakta. Örneğin “Gönül Gizemli Güfte” “g” harfiyle başlayan şiiri gibi farklı harflerle başlayan birçok şiiri mevcuttur. Arkaik diyebileceğimiz, günümüzün Türkçesinde az kullanılan tezyin, iştiyak, tefrika, feveran, zebun, ezvac, eyyam, mustazaf, endaze gibi kelimelere azda olsa şiirlerde rastlıyoruz. Bazı şiirler tanınmış şairlerin şiirlerine nazire yazıldığı görülüyor. Şairin değerli gördüğü kişilere atfen yazdığı şiirler ve şiir yarışmalarına katılmış şiirlerde mevcut. En çok sevdiğim birkaç şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. “İki Çizgi Arası” (Sayfa 10) Doğumla başlayıp ölümle sonlanan hayatı ne güzel anlatmış sevgili şair. Bir mısrasında “Ahlakın idesidir Allah korkulu vicdan” demektedir. “Menzilde Güzel Adam (Sayfa 18) şiirinde “Anı oklayan adam yedi güzel gezginler” betimlemesini ne kadar güzel buluşturmuş şiirinde. Diğer bir şiir “Hüzünlenen Öğretmenim” bir bölümünde şair şöyle seslenir; 

Bazen Anadolu’da bir çeşmenin başında/ Selçuklu ve Osmanlı belki de bin yaşında/ bir türbe kenarında ya da mezar taşında/ hüzünlenen öğretmenim/ mum misali erir tenim

Sözü tamama erdirecek olursam. Kitabın en güzel özetini, kitabın ne anlatmak istediğini arka kapak yazısında şair söylemiş esasında. “Sevgili okurum! Sınırları tespit edilemeyen her an büyüyen herkesin arzu ve isteklerine göre şekillenen öyle bir ülkeye sevgili okurum sizleri yolculuk yaptırdım ki giden mesrur gitmeyen mahzundur. Burası ne bir fantastik ne bir ütopik ne de bir somut gerçek mekândır. Burası Allah’ın kuluna her an nazar kıldığı gönül ülkesidir, burası AŞKİSTAN’dır” Yüreğinize sağlık Tarık Torun Hocam. Uzun soluklu daha nice güzel şiirler ve kitaplar dilerim.

İlkay Coşkun / Okuyorum.org

Yorum Gönder

0 Yorumlar