Aşk Medeniyetine Yolculuk Okuyucuları Şuurlu Olmaya Davet Ediyor

Aşk medeniyeti; sevda ve dava şuuru, bu uğurda özlemleri diriliş muştusunu yüreğinde duya duya dile getiren bir kelam ve kalem erbabının denemelerinden oluşmuş. Ahmet Sezgin’in Aşk Medeniyetine Yolculuk isimli kitabı, “Aşk Medeniyetine Yolculuk ve “Nerdesin Ey İnsanlık” başlıklı iki bölümden oluşuyor. Kitapta tanınmış yazar, düşünür ve gönül adamlarının billurdan damlalar mesabesindeki fikirlerinden istifade edilmiş.

Türkçe duyarlılığı olduğu kadar tarihe de değer verilmesi, sahip çıkılmasını gerektiğinin de altını çizen Sezgin, “Birini yüceltmek için diğerini aşağıla mantığını terk etmek; tarih, “övgü ve sövgü kitabı” olmamalıdır. Zulüm nerden ve kimden gelirse gelsin daima zalime karşı mazlumun yanında olabilmek gayretidir”, demekle de insani değerler, adalet ve vicdana da seslenmiş oluyor.

Aşk Medeniyetine Yolculuk okuyucuları kendi değerlerini bilmeye, sevmeye, saygıya, anlamaya, incelikleri görmeye en önemlisi de şuurlu olmaya davet ediyor. Kitapta birbirinden güzel incelikli denemeler bulunuyor. Bunlardan bazı başlıklar: “Özgürlüğümüzün Sembolü Bayrağımız”,”Mutluluğun anahtarı Denge”, “İçimizdeki Kaf Dağına Yolculuk”, “Edep Yâ Hu”, “Türkçenin Ferydı”, “Kamus Namustur”, “Kelimelrin İsrafı ve Bozulan Dengesi”, “Erdemli Bir Nesil Yetiştirmek”, “Taassup ve Hakikat.”

Kitapta yer alan “Taassup ve Hakikat” isimli deneden bir bölüm alıyoruz:

“Müslümanlar, zanlarını, kanaatlerini, kişisel görüş ve yorumlarını “tek hakikat” gibi, “din” gibi algılanmamalı ve başkalarına da dayatmamalıdır. İnsanlar mensup oldukları grupları “hakikatin tek temsilcisi”, bağlılık duydukları kişileri de “peygamber” gibi görmemelidir….

Kayıtsız şartsız teslimiyet ve itaat anlayışı, hem Müslümanların bağlı olduğu hakikate zarar verir hem de İslam kardeşliğine halel getirir.”

Ahmet Sezgin Beyi kitaplarından dolayı tebrik ediyoruz. Emeğine,kalemine sağlık.

Osman Aytekin / Okuyorum.org

Yorum Gönderme

0 Yorumlar