Virginia Cox'un Kaleminden İtalyan Rönesansı’nın Kısa Tarihi

Virginia Cox’un İletişim Yayınları'ndan çıkan İtalyan Rönesansı’nın Kısa Tarihi adlı bu kitabı, “Rönesans”ı hakkıyla anlamak için iyi bir rehber. 

Virginia Cox'un Kaleminden İtalyan Rönesansı’nın Kısa Tarihi

Rönesans’ı getirileriyle, ideolojik bagajlarıyla, antikite ile olan bağlarıyla, adamları ve kadınlarıyla, toplumsal tip ve sanatçılarıyla, öne çıkan meslek gruplarıyla ele alırken Rönesans’ta “eski” ve “yeni” olanı, işte bu tarihsel titizlikle tartıyor, genel geçer açıklamaların eksikliklerini sorguluyor. Tarihi, kırılmalarla ve kopuşlarla anlamak kadar sürekliliklerle ve devamlılıklarla okumak da mümkündür. İkisi de kuşkusuz farklı konumlanmalardır ancak bu konumlanmaların birbirini dışlaması “tarihsel” bir zorunluluk değildir. Muhtemel ki, hem bir kopuş hem de bir devamlılık olarak okunabilecek unsurlar, hemen her toplumsal olayda gözlemlenebilir. Virginia Cox’un İtalyan Rönesansı’nın Kısa Tarihi adlı bu kitabı, Rönesans’ı getirileriyle, ideolojik bagajlarıyla, antikite ile olan bağlarıyla, adamları ve kadınlarıyla, toplumsal tip ve sanatçılarıyla, öne çıkan meslek gruplarıyla ele alırken Rönesans’ta “eski” ve “yeni” olanı, işte bu tarihsel titizlikle tartıyor, genel geçer açıklamaların eksikliklerini sorguluyor. “Rönesans”ı hakkıyla anlamak için iyi bir rehber. “Tarihsel dönemselleştirme dili öylesine yaygınlaşmıştır ki, anlamları özellikle düşünülmeden ‘Ortaçağ’ ve ‘Rönesans’ gibi terimlerin kullanılması kolaydır. Ancak bunlar karmaşık tarihleri olan karmaşık terimler olup, çok miktarda görünmeyen ideolojik bagajları vardır. Elbette ‘Rönesans’ kelimesi kelimesine ‘yeniden doğuş’ demektir. Fakat tam olarak neyin yeniden doğduğu iddiasındayız?”

İngiliz tarihçi Virginia Cox, doktorasını Cambridge Üniversitesi İtalyan Edebiyatı’nda tamamladı. Edinburgh Üniversitesi’nde dersler verdi. 2003 senesinde New York Üniversitesi’ne geçti ve halen orada, İtalyan çalışmaları bölümünde ders vermeye devam ediyor. İtalyan Rönesansı ve edebiyatı alanına yoğunlaşan Cox, modern dönemin başlarında kadın yazarların metinleri ve retorik tarihi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kitabın dışında bilinen bazı eserleri şunlardır: Lyric Poetry by Women of the Italian Renaissance (2013), The Prodigious Muse: Women’s Writing in Counter-Reformation Italy (2011), Women’s Writing in Italy, 1400-1650 (2008)


Yorum Gönderme

0 Yorumlar