Uykusuzlar Devrimci Bakış Açısıyla Kadın İdeolojisini Sorguluyor

İnci Aral “Uykusuzlar” hikâye kitabında toplumsal değişimi ve bu değişimin bireyler üzerindeki etkisini, savrulmalarını konu ediniyor. “Uykusuzlar” da devrimci bir bakış açısıyla kadın ideolojisini de anlatıp sorguluyor.

uykusuzlar, inci aral, kitap
İnci Aral, "Tarih tek tek insanlara bakmaz. İnsanların acılarını tarih anlatmaz, edebiyat anlatır. İnsanın kendini keşfetmesi, neye sahip olduğunu ve onunla neler yapabileceğini anlaması gerekiyor”, diyor. Bu bakış açısıyla “Uykusuzlar” bir anlamda örtüşüyor.

“Uykusuzlar” öykülerinde; Sevinçleri, gelecek düşleri, umutları yara alan insanlar, hüzünle bekleyişler, yalnızlıklar, kaygı ve korkular içinde aşkın sıcaklığında yaşama tutunma çabaları bir umut olarak karşımıza çıkıyor.

Kitapta yedi hikâye bulunuyor: Mor Damga, Mehmet Kaptan, Karanfil Saksılarda, Karanlığa Kumru Nakışıdır, Ağrılı Kapısında Gecenin, Kıyıda ve en uzun hikâyesi olarak da “Güz Yaprağı”.

Kitap tanıtım yazısından: “İnci Aral her zamanki akıcı, şiirsel anlatımı ve toplumsalla bireyseli iç içe kavrayan yazarlığıyla bitmemiş bir baskı döneminin ürkütülmüş, ezilmiş insanının ruh ve beden acılarına eğiliyor.”

Kitap rahat okutuyor. Akıcı, şiirsel bir dil hâkim. Yazar İnci Aral kimi an zevkle, kimi an da hüzünle, sevgiyle bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okuru düşündürüyor, sorgulatıyor. Kitap bir yönüyle hayata karşı ideolojik, devrimci bir mücadele ve savaş düşüncesini hissettirir. Kültürel duyarlılıkla yazılmış özlemlerle tutkularla hayata tutunma çabasıdır.

Osman Aytekin / Okuyorum.org

Yorum Gönderme

0 Yorumlar