Köpeğinin Ölümü Üzerine Şiire Başlayan Şair Ahmet Sadi Okatan

Şair Ahmet Sadi Okatan, rüzgarlar elem söyler
Şair Ahmet Sadi Okatan Bey’in ‘Rüzgârlar Elem Söyler’ şiir kitabının başlangıcında yer alan güzel, anlamlı ve nasihat içerikli sözle yazıma başlamak istiyorum izninizle.

‘Rüzgârlar Elem Söyler’ şiir kitabı Nisan 2017’de okurla buluştu. Yaklaşık 250 sayfa hacmindeki kitapta geçmişe dair daha çok anılarında kalan fotoğraflara yer verilmiş. Konularına göre şiirler beş bölüme ayrılmış. Sivas, vatan, toplumsal, yergi ve güzellemeleri ana başlıklar olarak sayabiliriz. Kimi şiirler okurun boğazını düğümler cinsinde. Kimi şiirlerinde ise şair (Sivas ağzıyla söylemek gerekirse) öğkelenmiştir. Yazar Fatma Pekşen Hanımefendinin takdim yazısındaki ifadelerinde Şair Ahmet Sadi Okatan’ın ilk şiirini 1944 yılında, ilkokul ikinci sınıftayken köpeğinin ölümü üzerine yazdığı ve bu şekilde şiire başladığı ifade edilmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte çeşitli tarihlerde yazılmış 100’ün üzerinde şiiri bu kitapta yer bulmuş. Şairimiz şiirlerini daha çok manzum hikâye tadında kaleme aldığı görülmektedir. Şiirlerinin birçoğu hece ölçülüdür. Şiirlerinde yöresel kelimeler, deyimler çokça yer almaktadır.

Hata yapmak cehalet, Hatayı düzeltmek marifet, Hatayı anlamak belagat, Hatayı söylemek cesaret, Hatayı affetmek asalet, Hatadan dönmek fazilettir.

Sivas’ta yayın hayatını sürdüren Hayat Ağacı dergisinin kimi sayılarında Sivas’ın mazisine yönelik anlatımları yer bulmuştur. Anadolu insanının yaşadığı zorluklar, vatanımız ve dinimiz uğruna tarih boyu verdiğimiz şehitlerimiz ‘Şehidin Mezarında’ şiirinde geçen ‘Rüzgârlar Elem Söyler’ mısrasıyla şiir kitabına da isim olmuştur. ‘Rüzgarlar Elem Söyler’ güftesi Mesut Kaçaralp’in yazdığı, Şerif İçli’nin bestelediği ‘ Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi’ adlı şarkıda geçen ‘Rüzgarlar elem şarkısı söyler de geçerdi’ sözlerinden esinlenildiği belirtilmektedir.

Şair Ahmet Sadi Okatan Bey, 1935 yılı Sivas Merkez Çelebiler Köyü mezrası doğumlu. Okatan, Sivas Erkek Sanat Okulu Ziraat Alet ve Makineleri Bölümünden mezun. Geçimini çiftçilik ile sağlamaktadır. Sivas yakınlarında Kızılırmak kenarında yer olan tarım arazisini korumak için erozyonla mücadele ve ağaç dikimini, ömrünün geneline yaymıştır. Kendi ifadesiyle karşılaştığı sıkıntılar üzerine tapu kadastro ve hukuk üzerine bilgi birikimini yaşayarak edinmiştir.

İlkay Coşkun / Okuyorum.org

Yorum Gönderme

0 Yorumlar