Feodaliteden Kürelleşmeye 6. Baskı Çıktı

Feodaliteden Kürelleşmeye, Lotus Kitap

Editörlüğünü Tevfik Erdem'in yaptığı "Feodaliteden Kürelleşmeye" isimli kitabın 6. Baskısı çıktı
Değişim Sorunları, Feodaliteden Sanayi Toplumuna, Teoride ve Pratikte Demokrasi, Modern Siyasal İdeolojiler, ’İdeoloji’ Kuramları, Totalitarizm, Medya ve İletişim, Tüketim Toplumu, Yoksulluk, Postmodernizm, Küreselleşme Sosyal bilimler açısından önemli görülen temel kavramların, süreçlerin işlendiği ve incelendiği bu kitap, bu kavram ve süreçler hakkında temel bilgileri edinmek, tartışmaları ve etkileşimleri kavrayabilmek için oldukça önemli bir kaynak niteliğindedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar