MÜSLÜMAN-SÜRYANİ İLİŞKİLERİ İLK KEZ KİTAPLAŞTIRILDI

SELÇUKLULAR DÖNEMİ ANADOLU’DA MÜSLÜMAN-SÜRYANİ İLİŞKİLERİ, KIRMIZI LEYLEK
SELÇUKLULAR DÖNEMİ ANADOLU’DA MÜSLÜMAN-SÜRYANİ İLİŞKİLERİ, KIRMIZI LEYLEK
Selçuklular dönemi Anadolu’da Müslüman-Süryani ilişkileri ilk kez kitaplaştırıldı. Kırmızı Leylek Yayınları’ndan çıkacak olan  “SELÇUKLULAR DÖNEMİ ANADOLU’DA MÜSLÜMAN-SÜRYANİ İLİŞKİLERİ” isimli eser çok yakında raflardaki yerini alacak. Ceylanpınarlı Yazar Şeyhmus Sarice tarafından kaleme alınan eser Süryanilerin tarihsel olarak geçmişleri, adları ve kökenlerinin nereden geldiği hakkındaki yaklaşımlarla birlikte, 11. ve 12. Yüzyıllarda Selçuklular döneminde Müslümanlar ile olan ilişkisini ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.
Mardin’in kozmopolit yapısı nedeniyle böyle bir araştırmaya giriştiğini belirten Yazar Şeyhmus Sarice’nin 6 yıllık araştırma neticesinde kaleme aldığı eserde SÜRYANİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE Adlarının kökeni, Hıristiyanlıktan Önce Süryaniler ve Yerleşim Sahaları, Süryanilerin Hıristiyanlığı Kabul Etmesi, Süryani Kiliseleri, Roma ve Bizans Döneminde Süryaniler, İSLAMİ DÖNEMDE SÜRYANİLER, Hz. Muhammed Devri,  Dört Halife Devri, Emevi ve Abbasiler Devirleri, Gayrimüslimlere Yönelik İslami Politikanın Temelleri, İslami Dönemde Bizans’ın Doğu Seferleri ve Süryaniler, XI. yy’a Kadar Süryanilere Yönelik Bizans ve İslami Politikaların Karşılaştırılması, XI. VE XII. YY’LARDA MÜSLÜMAN TÜRK YÖNETİMLERİ’NİN KURULMASI VE SÜRYANİLER,  XI. ve XII. Asırlarda Ortadoğu ve Müslüman Türk Yönetimlerinin Kurulması, Ortadoğu ve Anadolu’da Selçuklu Hanedanlığı, Haçlı Seferleri, Doğu Hıristiyanlığı ve Süryaniler, Selçuklu Döneminde Süryaniler, Selçuklu Devri Müslüman Süryani İlişkileri, Selçuklu Devri Süryani Kültür ve Uygarlığı gibi konular kaynaklarıyla okuyucuya sunuluyor.
YAZAR ŞEYHMUS SARİCE HAKKINDA
15 Ocak 1992’de Ceylanpınar’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ceylanpınar’da, lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca Osmanlıca, İngilizce ve Farsça üzerinde yoğunlaştı. 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans tezini Müslüman-Süryani ilişkileri üzerine yazan Sarice, Süryani tarihi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlığını Orta Çağ Anabilim Dalı’nda yapmayı planlıyor.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar