Hıristiyan Türkler ve Papa Eftim Kitap Yorumu Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy

Hıristiyan Türkler ve Papa Eftim Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy
Hıristiyan Türkler ve Papa Eftim Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy
Biraz da gündemin dışına çıkalım. Foti ve Stefo Benlisoy'un yazdıkları "Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş Bir Yol 'Hıristiyan Türkler ve Papa Eftim' kitabını okuyorum. Kitap oldukça zengin bir içeriğe sahip. Bu araştırma inceleme kitabı maalesef başlı başına objektif kalınamamış ve yanlı olarak yazıldığını düşünüyorum. "Türklerin Anadoluyu istila ettiklerinde Yunanca konuşanların dillerini kesme tehditlerinden söz etmış!... Kitap kapağındaki fotoğraf Nevşehir Derinkuyu İlçesindeki Üzümlü Kilise önünde dini ayini göstermektedir. Türkler eğer öyle bir girişimde bulunsalardı sözünü ettiğim kilisenin icinde bulunan bir mermerin üzerine Yunanca yazıya müsade etmezlerdi. Kitap;Orta Anadolu da yaşayan yer yer (bir kısım) Karamanlıların yani Türkçe konuşan,Türkçe dua eden Rumların yani Hıristiyan Türklerin aslında Türk değil Yunan oldukları gayretini gütmektedir. Mübadele şartları gereği Karamanlılar yerlerinden Yunanistan'gönderildi. Bu mübadele birçok nedene dayanmakla birlikte en önemli tezlerden biri Yunanistan da o yıllarda zulüm gören Müslümanların durumu diğer bir diğer tez de Yunanlıların Anadolu'yu işgali sırasında Karamanlı olmayan Rumların taşkınlık yaparak Yunan işgaline destek vermeleridir. Kitabın yazarı zaten bu konuda Türkleri istilacı olarak nitelendirmek de yanlı tutumunu ortaya koymuştur.
Yorumlayan: Osman AytekinYorum Gönderme

0 Yorumlar