Osmancık'tan Osman Han'a Tarık Buğra

Oğuzların Kayı boyuna mensup Ertuğrul Bey Gazi'nin oğlu Osmancık, uçarı bir delikanlıdır başlarda. Öfkeli, delidolu... Beyliğin başına geçecek kadar "ağır" değildir. 
Ta ki, Şeyh Ede Balı ile o sohbetine dek. "Öfkenle avunuyorsun. Gücünü, kuvvetini öfkelerinle avutuyor, çürütüyorsun... Ömrünü harcıyorsun... Ve dünyaya, tekliğinden arınmış, soyu ve ülküsü ile özdeşleşmiş, soyunu ülkü ile özdeşleştirmiş biri gerektir." Bu sözleri unutamaz Osmancık. Durulur, uslanır bir zaman sonra. Ağaları Gündüz ve Savcı Beyler varken Kayı boyuna Bey olur. Osman Bey'dir artık.Malhun Hatun... Osman Bey'in Zümrüdüanka'sı. Sevdiceği, hatunu. Aşkı. Şeyh Ede Balı'nın kızı. Orhan Bey'in annesi. Dönüm noktası Osmancık'ın ve Oğuzların.
Osmancık, tarihi bir roman. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan, Osman Bey'in sadece devlet adamlığını değil, insanî özelliklerini de yansıtan bir dönem romanı. Bir yandan Osman Hân'a evrilmeyi, diğer yandan ise beylikten devlete geçişi anlatır. Sıkmadan, tarihi bilgilerle doldurmadan akıcı biçimde o döneme götürür bizleri. Toplumun gelenekleri, inançları, yaşam biçimleri roman tadında verilir. Tarih derslerinde teorisi verilen bilgileri adeta yaşatarak aktarır Tarık Buğra.
Türklüğümüzle övündüren, tarihimizle, atalarımızla gurur duymamızı bir kez daha hatırlatır bizlere. Devletin, bireyin görev ve sorumlulukları, yöneticilerin vasıfları Osman Bey üzerinden verilir. Bu yüzden herkese hitap eden, herkesin okuması lazım gelen bir kitap. Onu okudukça hem eksikliğimizi fark edeceğiz hem de küçüklüğümüzü. Fakat yine de bir yerlerden Ede Balı'nın sesini duyacağız: " Dünya'yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz oğul. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz."
Türklüğe, müslümanlığa hizmet eden tüm cedlerimize minnet duygusuyla bitirirken, kitabın ana fikri olarak düşündüğüm bölümü buraya alayım: "Çünkü Bursa'nın öteleri vardır... Ve bütün çocuklar için, kendilerinin gidemeyeceği, kendilerinden sonra gelenlerin gidebileceği öteler olacaktır." Osmancık'tan Osman Hân'a, Fatih'e ve nicelerine. Allah hepsinden razı olsun.
Tarık Buğra
Osmancık
Ötüken Yayınları
376 Sayfa
Mehmet Keklikçi

Yorum Gönderme

0 Yorumlar