Kapadokya'daki Amerikalı Misyonerleri Bilinmeyen Tarihi Farnsworth

1853-1903 yılları arasında Kapadokya bölgesinde misyonerlerin faaliyetleri hakkında önemli bir kitap.
Bu kitap o yıllarda Osmanlının misyonerler açısından ne durumda olduğuna dair de önemli bilgiler içerdiği görülmektedir. 73 misyoner yardımcı elemanın faaliyetlerinde Ermenilerin bu misyonda çoğunlukla görev adıkları Rumların ise çok azının kullanldığı da daikkate değer. Bölgedeki Rumların yani Karamanlı oluşlarının Ermenilere göre Türklere daha sadık oduklarının da mutlak bir payı olduğu düşünülebilir. Kitabın çok yönlü bir araştırma ve çok emek verilmiş olduğu görülecektir.

KİTAP TANITIMINDAN: "Orta Anadolu, Osmanlı’nın son döneminde misyonerlik faaliyetlerinin yoğun yaşandığı bir bölge olarak dikkat çeker. Önemli unsurlardan biri olarak misyonerlik faaliyetleri dikkate alınmadan son dönem Osmanlı tarihini anlamak mümkün değildir. Oldukça az sayıda kaynağa rastlanan bu alanda mevcut eserlerin çoğu eksik, yanlış ya da peşin hükümler içerir. Bölgenin merkezi olarak nitelendirilebilecek Kapadokya da bu çalışmalar için ayrı bir önem taşır.

Amerikalı Wilson Amos Farnsworth (1822-1912), 1853-1903 yılları arasında Kapadokya bölgesinde Kayseri, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Niğde illerinde, buraların kazaları ve köylerinde misyonerlik yapmış, Orta Anadolu’yu karış karış dolaşarak çoğu at sırtında 120 bin kilometre yol kat etmiştir. Böylece, 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Orta Anadolu tarihinin canlı şahidi ve yaratıcılarından biri olmuştur. Türkiye’de yaşadıklarını yıl yıl yazarak bir kitap taslağı haline getiren Farnsworth, notlarını yayımlayamadan 1912 yılında vefat etmiştir.Misyoner çevrelerinde dahi bilinmediği anlaşılan bu kitap taslağı, Mehmet Şahin tarafından 2015 yılında Harvard Üniversitesi Kütüphanesi misyoner arşivinde bulunmuş, Türkçeye çevrilerek, esere birçok bilgi, görsel ve dipnot eklenmiştir. Konuyla ilgilenen okur ve araştırmacılar için pek çok yanıt ve ipucu içeren “Kapadokya’daki Amerikalı Misyonerlerin Bilinmeyen Tarihi”nin önemli bir boşluğu dolduracağını ve özellikle Osmanlı’nın son döneminde Orta Anadolu’nun durumunun daha iyi tasavvur edilmesine yardımcı olacağını umuyoruz."
Yorumlayan Osman Aytekin

Yorum Gönderme

0 Yorumlar