20 Aralık 2017 Çarşamba

Gerçek Kaynaklardan Ertuğrul Gazi Kitabı Çıktı

Gerçek kaynaklardan Ertuğrul Gazi’nin biyografisi, Bizans ve İslam Kaynaklarında Ertuğrul Gazi nasıl anlatılıyor? 
Ertuğrul Gazi Kitabı
Ertuğrul Gazi nereleri fethetti? Nasıl Uç Beyi oldu? Babası Gündüz Alp mi Süleyman Şah mı? Sultan Alaeddin’den nasıl yurt aldı?Gerçek kaynaklar neler diyor? Tüm bu soruların cevabı bu kitapta.Herkes okusun diye 96 sayfa Sadece: 5.40 tl
Faydalanılan Kaynaklar:
Şecere-i Terâkime, Ebulgazi Bahadır Han
Camiü’d-Düvel Osmanlı Tarihi, Müneccimbaşı Ahmet 
DASITAN- İ TEVÂRİHİ MÜLÜK-İ ÂL-İ OSMAN, Ahmedi 
Divanü Lügat-it-Türk, Kaşgarlı Mahmud
İbn-i Nazîf el-Hamevî
Unsi Selçuk Şehnamesi, Farsça Metin Tercümesi
Oruç Bey Tarihi
XV.Asır Tarihçisi Şükrullah
Neşri Kitab-ı Cihan-Numa
Cam-ı Cem Ayin, Hasan El-Bayati
Nişancı Mehmed Paşa Tarihi ve Osmanlı Zeyli
Bayburt'lu Osmân, Tevârîh-i Cedîd-i Mir'ât-ı Cihân
Anonim Osmanlı Kroniği
Aşıkpaşazade Osmanoğullarının Tarihi 
Köprülü-zade Mehmed Fuad, Kayılar, Türkiyat Mecmuası

Satın Almak İçin
https://www.babil.com/ertugrul-gazi-kitabi-bekir-manav

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

OKUYORUM

Okuyorum.org, kitaplar ve yazılı eserler hakkında çeşitli meslek gruplarından kişilerin görüşlerini paylaştıkları blogdur. Kitapların içerikleri hakkında bilgi alabilir, yorumları, aktuel konuları, yazarlarla söyleşileri okuyabilir, sizlerde yorumlarınızla aramıza katılabilirsiniz.
KİTAP FUAR TAKVİMİ 2017-2018

Anadolu'da düzenlenen kitap fuarları sayısı her geçen gün artıyor, vatandaşlar kitap fuarlarına yoğun ilgi gösteriyor.  Vatandaşların...

Kitap Blogu Arşivi İçin Tıklayınız