Şehir Mektupları Kitap Yorumu Ahmet Rasim

Şehir Mektupları Ahmet Rasim
Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları büyük bölümü 1897 ila 1899 yılları arasında kaleme alınmış. Yazılar da yaşama sevinci içinde,espriler, nükteler ve ironiler hakimdir. Servet-i Fûnunculara sık sık yergiler vardır. Cumhuriyet öncesi kendi dönemini anlatan yazılardan haz alacaksınız.
KİTAP TANITIMINDAN
Ahmet Rasim bir İstanbul yazarıdır. Onun kitapların-da şehrin nabzını, ruhunu, rengini, kokusunu buluruz. Ahmet Rasim'in istanbul'u bu kadar içerden ve ayrıntılı gözlemleyip aktarabilmiş olmasında yetişme ve yaşama biçiminin de doğrudan etkisi vardır. Sokakta, halkın içinde büyüyen Ahmet Rasim, insana ve şehre ait gözlemlerini çocukluğundan son yıllarına kadar çok canlı tablolarla kaydetmiştir. Böylece bir yandan çocukluk arkadaşları, aile çevresi, iş arkadaşları, girip çıktığı okullar, gazeteler, gezdiği mekânlar, semtler ile kendi özyaşamını aktarırken bir yandan da insanları, doğal dokusu, gelenekleri, idari yapısı ile dönemin istanbul'una dair önemli bilgiler bulabileceğimiz zengin bir doküman oluşturmuştur. 
Edebiyatımızda yaşadığı çevreyi, şehri, gündelik hayatı yazıya dökme alışkanlığı yaygın olmadığı için Ahmet Rasim'in Şehir Mektuplarındaki tanıklığı daha da değer kazanıyor. Ancak bu mektupların hem yayımlandığı günlerde hem edebiyat tarihi içinde kazandığı ünde Ahmet Rasim'in dilinin de büyük payı olduğunu söylemeliyiz. Sokağın, devlet dairelerinin, gazete idarelerinin, eğlence mekânlarını, ev içlerinin, çocuk oyunlarının dilini bütün renkleriyle yakalayıp aktarabilen bu canlı ve kıvrak dille Ahmet Rasim, "gördüklerini anlatmayı" ve en sıradan olayların hikâyesini bile "tatlı tatlı dinletmeyi" bilir. Doç. Dr. Handan İnci 
ŞEHİR MEKTUPLARI
Ahmet Rasim
Say Yayınları
140 Sayfa
Puan
 ★★★★
Yorumlayan Osman AYTEKİN

Yorum Gönderme

0 Yorumlar