Bize Göre Kitap Yorumu Ahmet Haşim

Ahmet Haşim BİZE GÖRE; Gözlem Ve Tespitlere Dayalı Bir Kitap.
Ahmet Haşim BİZE GÖRETürk şiirinin önemli şairlerinden Ahmet Haşim’İn Mehmet Özer’in hazırladığı Etkileşim Yayınları arasından çıkan (2013) “Bize Göre” isimli kitabı iki bölümden oluşuyor; Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları. Bu kitap Ahmet Haşim’in şiirlerinin aksine sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Kitabı sonuna da sözlük eklenmiş. Kitap kendi dönemine ve Şairin olaylara bakış açısı hakkında bilgiler sunuyor, tespitlerde bulunuyor.
Kitap Tanıtımından

“Ahmet Hâşim, Bağdat’ta doğdu. 12 yaşında İstanbul’a geldi. 1897’de Galatasaray Sultanisi’ne verildi. Mekteb-i Hukuk’a devam etti. İzmir Sultanisinde Fransızca ve Edebiyat Muallimliği, Maliye Nezaret Mütercimliği yaptı. I. Dünya Savaşı’ndaki askerliği sırasında Anadolu’nun çeşitli yerlerini gördü. Şiirinin temellerinde Şeyh Galib, Abdülhak Hamid, Cenap Şahabettin yatar. Fransız şiirini ve poetikasını tanıdı. Saf şiir nazariyesini benimsedi. 
Yazarın bu eseri, iki bölümden meydana gelir: Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları. Bize Göre; başta sanat, edebiyat meseleleri olmak üzere; tabii ve sosyal çevre, çevre ve psikoloji, kadın, içkinin olumsuzluğu üzerine yazılardan oluşur. Bir Seyahatin Notları ise yazarın daha çok Paris üzerine telif ettiği metinlerden meydana gelir. Bu kronikler Türkçenin seçkin ve güzel metinlerindendir. Kültürümüzün sonraki nesillere taşınması adına bir katkı olması dileğimizle...”
Bize Göre
Ahmet Haşim
Etkileşim Yayınları
224 Sayfa
Puan
 ★★★
Yorumlayan Osman AYTEKİN

Yorum Gönderme

0 Yorumlar