Hayvan Çiftliği Yorumu George Orwell

Bütün Hayvanlar Eşittir Ama Bazı Hayvanlar Öbürlerinden Daha Eşittir. İktidar sevdasının hayvanlar aleminde geçtiği bir peri masalı olan kitap. Domuzların diktatörlüğünü konu alıyor.
Bir çiftlikte yaşayan hayvanların kendilerini ezen ve sömüren insanların yönetimini devirip eşitlikçi bir toplum oluşturmaya çalışırken kendilerini buldukları yeni sömürü düzenini masalsı bir anlatımla okuyucuya sunuyor.
Zamanla, kurnaz ve iktidar düşkünü domuzların, devrimi yolundan saptırarak, insanların yönetiminden nerdeyse daha baskıcı ve acımasız bir diktatörlük kurdukları Hayvan Çiftliği’nin iki uçlu bir yergi mızrağı taşıdığını görüyorum kitapta. George Orvvell’in, 1930’lar ve 1940’ların Sovyetler Birliği’ne yönelttiği bir eleştiri kitabı.
Orvvel “Hayvan Çiftliği” kitabında, insanların yönettiği çiftliği hayvanların baş kaldırarak ele geçirmesini ve ardından daha eşit ve iyi bir yönetim şekli kurma hayalleri ile yola çıkartıldıkları devrim hareketinin kendilerine yavaş yavaş unutturularak içine düştükleri yeni sömürü düzenini anlatıyor.
Konular her ne kadar hayvanların başından geçiyor olsa da aslında gerçek dünyanın düzeni olduğunu anlıyorsunuz. Hayvanların yaptığı devrimin ardından çiftlik duvarına yazılan aşağıdaki 7 emir, diktatör domuzların çıkarları doğrultusunda zamanla revize edilerek yeni sömürü düzeninin anayasası haline geliyor. 

DEVRİMİN 7 EMRİ:
1. İki bacaklı canlılar bizim düşmanımızdır.
2. Dört bacaklı canlılar dost ve mütefikimizdir.
3. Hayvanlar asla giyinmeyeceklerdir.
4. Hayvanlar asla yatakta yatmayacaklardır.
5. Hayvanlar asla içki içmeyeceklerdir.
6. Hayvanlar asla hayvanları öldürmeyeceklerdir.
7. Bütün hayvanlar eşittir.

Değişim ise şöyle olur; önce 4. emir "hayvanlar asla çarşaflı yatakta yatmayacaklardır", sonra 6. emir "hayvanlar asla gereksiz yere hayvanları öldürmeyeceklerdir" olarak, sonra 7. emir "bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir".
Hayvan Çiftliği'nin yönetimini ele geçiren domuzlarla işbirliği yapan, tecimsel ilişkiler kuran iki insandan, Foxwood Çiftliği’nin sahibi Bay Pilkington’m kapitalist İngiltere’yi, Pinchfield Çiftliği’nin sahibi Bay Frederick’in de Nazi Almanyası'nı temsil ettiği de söylenir. 1. Dünya Savaşından sonraki sömürü ve kapital sistemin yazardaki dışa vurumu da olabilir bence. 
Kitabın sonunda anlatılan, insanlar ile domuzların aynı masanın çevresinde zaferlerini kutladıkları sahne, bence kitabın en çarpıcı sahnelerinden biri… 
Siz aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundasınız; biz de bizim aşağı sınıflarımızdan olan insanlarla uğraşmak zorundayız!’’ Dışarıdaki hayvanlar, tam o sırada, içeridekilerin yüzlerinde bir tuhaflık sezerler. İnsanlar ile domuzları birbirlerinden ayırt edememektedirler. İnsanlar domuzlara, domuzlar da insanlara dönüşmüştür...
Ben kitabı 5 saatte okudum. Bir solukta okuyabileceğiniz ve dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak bir eser. İyi okumalar.
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
George Orwell
CAN Yayınları (160 Sayfa) 
Puan
★★★★★
Yorumlayan Gazeteci Ercan KILIÇLI

Yorum Gönderme

0 Yorumlar