[kitap][carousel][10]

2 Ağustos 2020 Pazar

Otorite'den Nevzat Kösoğlu'nun Kavram Dünyası çıkıyor

Ağustos 02, 2020
Nevzat Kösoğlu’nun, “Tek iddiam olabilir; Türk düşünce geleneğinin takipçisi olmak; Türk imanına, onun mukaddeslerine bağlı kalarak düşünmeye çalışmak…”, sözleriyle esasını ortaya koyduğu tefekküründe, kendisi ile bütünleşen, müşahhas, fikirlerini karakterize ve izah eden bazı kavramlar vardır. Fikriyatı bu temel esaslar üzerinde yükselir. Onun davasını/meselesini/muradını anlamak için bu umumi çerçeveye vakıf olmak gerekir. Kendi düşünce mahallesinde kendine özgü olabilen, kalabilen ve bunlarla düşünüp düşündürebilen nadir bir düşünce adamı olarak onun fikir muhtevasını tespit, tahlil ve milliyetçi düşünce geleneği içindeki yerini dünden yarına değerlendirmek için bu kavramları anlamak gereklidir. Türk düşünce geleneği, iman ve mukaddesler, Kösoğlu tefekkürünün yapı taşları gibidir. Bu naçiz çalışmada ortaya konulacak olan kavram zemini bunlar üzerinden yükseliyor, denilse yanlış olmayacaktır. Nevzat Kösoğlu, kendi tefekkür dünyasında kendine mahsus lafızları ve yerli yerinde mefhumları olan bir düşünürümüzdür. Onun bir tarih ve kültür filozofu olarak mevcut vakıayı anlama ve açıklamada kullandığı kavramları maziden, kendi zamanından ve umumi kültür çevresinden beslenerek kendi zihninde ve üslubunda milletimiz için kardığı bir yerli harç, ağır bir tefekkür işçiliği ürünüdür. Nevzat Kösoğlu “modernite” zamanında yeni meselelere Türk düşünce geleneği ve imanı çevresinde yeni sorular sorup cevaplar vermiştir. Bunları anlamanın yolu onun tefekkürünün esaslarına dikkatten geçer. Bu çalışma bir yönüyle onun biyolojik hayatından öte fikri otobiyografisine dair bir deneme olarak da görülebilir.

Likya'dan "Çöp Kamyonu Beyinler" çıkıyor

Ağustos 02, 2020
Çöp Kamyonu Beyinler
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur!" -Yunus Emre- “Bardağı taşıran son damla” neden bu kadar önemlidir, hiç düşündünüz mü? Ya da onu bu denli “etken” ve de önemli kılan nedir? Aslında o damla, gücünü, ondan önceki tüm damlalardan alır. Çünkü ondan önce bardağı ağzına kadar dolduran, önce birikmiş olanlardır ve son olarak tek bir damla, artık bardağı taşıracak noktaya gelmiştir. Hayatlarımızda da durum bundan farklı değildir! Kabımızı o kadar çok gerekli-gereksiz şeylerle doldururuz ki, nihayetinde, en küçük ve hatta önemsiz bir konu bile, bir taşkınlığa ya da bir patlamaya veya ani bir tükenişe neden olabilmektedir. Ve işin en garip tarafı da, bunu “bilmeden” ama sürekli yaparız kendimize! Bilmeden ve fakat acımadan tüketiriz kendimizi. Olur olmaz her şeyle meşgul ederiz şu güzelim beynimizi. İçine ne bulursak attığımız bir çöp kutusu gibi, adeta bir çöp yığınına çeviririz zihnimizi. Peki ya sürekli çer çöplerle doldurduğumuz ve olur olmaz, önemli önemsiz her konuyla ve her şeyle, hatta ilgili ilgisiz herkesle meşgul ettiğimiz o güzelim enerjisini böylelikle tükettiğimiz beynimizin, sağlıklı, dengeli, mutlu ve de huzurlu bir yaşam inşa etmesini bekleyebilir miyiz? Beklesek bile, sizce, bir tarlaya arpa tohumu ekip de buğday hasadı elde etmeye benzemez mi bu durum? Koca bir ironi yani… Ve boşa geçen zaman… Koca bir kayıp ömür… Hiç yaşanmamış gibi… Ya da… Ya da bu durumu “şimdi” tam tersine çevirebiliriz… Nasıl mı? İşte onu anlattık... Amaç sadece bu…

31 Temmuz 2020 Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İlk Eser Desteği

Temmuz 31, 2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl yazar adaylarına sunduğu "ilk eser desteği" ikinci dönem başvuruları 1 Ağustos 2020'de  başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç edebiyatçıların teşvik edilmesi amacıyla yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak.Yönetmeliğe göre, Türk lirası cinsinden sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları ve serbest bırakma oranları çerçevesinde, o yılın bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek. Sağlanacak destek, desteklenmesine karar verilen eserlerin yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basımı, teslim süreçleri tamamlandıktan sonra imzalanacak sözleşmeye dayanılarak ilgili sayman aracılığıyla ödenecek.
Edebiyat Eserlerini Destek Projesi başvuruları 1 Ağustos'ta başlıyor. Başvurular Ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Başvurularda eserin "yazara ait ilk eser" olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması aranan nitelikler arasında Yayımcılar https://kygm.ktb.gov.tr internet sayfasından temin edecekleri form ile ekinde belirtilen belgeleri Genel Müdürlüğe ibraz edecek.

29 Temmuz 2020 Çarşamba

PEN Yazarlar Derneği'nden Cumhuriyet Alfabesi Göndermesi

Temmuz 29, 2020

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan bazı konuları hakkında bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Alfabesi ile gönderme yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye Cumhuriyeti bugüne dek hiç olmadığı denli tehdit altındadır.  Bir yanda anayasamızda değişmez ilkeler olarak  yer alan  Cumhuriyet ilkelerinin altı oyulurken bir yandan da bu çabanın açtığı şiddete tanık olmaktayız.Cumhuriyetten değerli neyimiz var? 100 yıl önce bu topraklarda o koşullarda mucize sayılan bir düşün gerçekleşmesidir Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'ni geriye götürmek değil, daha da ileriye, tam demokrasiye eriştirmek boynumuzun borcudur. Siyasal İslam aracılığı ile Cumhuriyet devrim ilkelerini aşındırmak… 86 Yıldır müze görevi gören , tüm insanlığa ait bir değeri camiye dönüştürmek… Atatürk’e küfür ve lanet etmeyi onaylamak…  Kadınlara yönelik şiddeti  önleme görevini devlet ve hükümetlere veren İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmeye çalışmak…  Kadına karşı şiddeti körüklemek…  Hak, hukuk ve adaleti, doğrudan siyasal erke bağlamak… Harf devriminden bile rahatsız olduğunu beyan edip, alfabeyi tartışmaya açmaya çalışmak…  Vakıflar ve cemaatler aracılığıyla dehşet verici pedofili suçunu bile mazur gösterebilmek… Kılıç, sopa, cop…  Bunların hepsiyle birlikte topyekûn saldırıya geçmek… Antidemokratik baskıları arttırmak üzere sosyal medyayı cendereye sokma gayretleri…
Bu saldırı karşısında  PEN Yazarlar Derneği olarak ‘Kalem kılıçtan üstündür,’ diyerek ‘Birilerine anlatır gibi Cumhuriyet Alfabesi’ni sunuyoruz:
A: Atatürk 
B: Barış  
C: Cumhuriyet
Ç: Çağdaşlık 
D: Demokrasi
E: Eşitlik
 F: Fikir Özgürlüğü
G: Gençlik 
Ğ: “Kimsesizlerin kimsesi”
H: Hukuk 
I: Işık 
İ: İstanbul Sözleşmesi
J: Jest 
K: Kadın Hakları 
L: Laiklik  
M: Mucize
N: Nimet 
O: Okuryazar 
Ö: Özgürlük
P: Parlamenter Sistem
R: Renklilik 
S: Sosyal Devlet 
Ş: Şeref
T: Toplum
U: Uygarlık  
Ü: Ülkü – Ümit
V: Vicdan 
Y: Yurtseverlik
Z: Zenginlik

27 Temmuz 2020 Pazartesi

Pandemi Döneminde Okurlar Dijital Kitaba Yöneldi

Temmuz 27, 2020
dijital kitap, kobo, storyel
Türkiye'de mart ayından itibaren etkisini gösteren COVİD19 virüsü nedeniyle basılı kitap tedarikçilerinin personel azaltması ve birçok kitabı geçici olarak temin edememesi nedeniyle okurlar dijital kitaba yöneldi. Pandemi sürecine hazırlıksız yakalanan birçok yayıncı ve dağıtımcı süreci güçlükle atlatabildi. Kobo, İdefix ve Dr'de satışa sunulan e-kitaplara yönelen okur sayısı bir hayli arttı. Birçok okur dijital kitabın yanı sıra evde kaldığı dönemde sesli kitaba yöneldi. 2020 yılının sadece ilk altı ayında storyel'de 4 milyon 200 bin saat kitap dinlendiği açıklandı. Bu yılın ilk altı ayında 800 sesli kitap daha sisteme dahil edildi.

OKUYORUM

Okuyorum.org, kitaplar ve yazılı eserler hakkında çeşitli meslek gruplarından kişilerin görüşlerini paylaştıkları blogdur. Kitapların içerikleri hakkında bilgi alabilir, yorumları, aktuel konuları, yazarlarla söyleşileri okuyabilir, sizlerde yorumlarınızla aramıza katılabilirsiniz.
2020 KİTAP FUAR TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Kitap Blogu Arşivi İçin Tıklayınız

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı